TWORZYMY DOBRE RELACJE

Partnerzy

Nasi partnerzy

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu jest publiczną szkołą wyższą. Swoją działalność rozpoczęła w 1998 roku. Uczelnia kształci na studiach jednolitych magisterskich, studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Uczelnia przede wszystkim ma na celu kształcenie i przygotowanie młodzieży pochodzącej przede wszystkim z Nowego Sącza i okolic do sprostania potrzebom lokalnego rynku pracy zgodnie z przyjętą misją: „Uczelnia we współpracy ze środowiskiem lokalnym służy rozwojowi regionu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych”.

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu – nowoczesny bank lokalny świadczący kompleksowe usługi finansowe dla klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz będącego partnerem dla instytucji samorządowych w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój środowisk lokalnych. W swojej ofercie posiada nowoczesne produkty np. bankowość internetową, homebanking, SMS banking, bankową informację telefoniczną, karty kredytowe, itp. Zaufanie i satysfakcja klientów jest ich strategicznym celem.


ORGANIZACJA NON-PROFIT EAGLE-ORZEŁ

Educational and Cultural Exchange, Inc. jest organizacją, której celem jest tworzenie i ułatwianie wymiany edukacyjnej i kulturalnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

Założona przez dwóch polsko-amerykańskich pedagogów, jej misja opiera się na przekonaniu, że interakcje między amerykańskimi i polskimi nauczycielami, artystami i uczniami oferują wzajemnie korzystne i wzbogacające doświadczenia. Takie spotkania obiecują zwiększenie wrażliwości międzykulturowej i globalnych kompetencji zaangażowanych osób.

Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze posiadamy 25 sklepów firmowych zlokalizowanych w powiatach:nowosądeckim, gorlickim, limanowskimm w miejscowościach Nowy Sącz, Stary Sącz, Krynica Zdrój, Muszyna, Limanowa, Grybów, Bobowa, Łącko, Gródek nad Dunajcem. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów, firma łączy najlepsze tradycje z nowoczesnością, stawiając sobie za cel zachowanie wysokiej jakości i oryginalności smaku swoich wyrobów. W tym celu Piekarnia i Cukiernia Tęgoborze korzysta z dorobku kuchni lokalnej, wdraża nowe receptury, wzornictwo, a także realizuje specjalne, indywidualne zamówienia.